Lierse Poort

Lierse Poort

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Wij, dat is Lierse Poort BVBA, een naamloze vennootschap met officiëel adres te 2800 Mechelen, Liersesteenweg, 278 (KBO-nummer 0442.060.969).

Waarom bieden wij u deze privacyverklaring?

Als je de liersepoort.be website bezoekt of onze diensten gebruikt, verwerkt Lierse Poort BVBA bepaalde persoonsgegevens van jou en treedtLierse Poort BVBA op als verantwoordelijke voor de verwerking. Dit doen we vooral om jou als bezoeker of klant van Lierse Poort BVBA te herkennen en goed te bedienen.Lierse Poort BVBA gaat zorgvuldig en transparant met deze persoonsgegevens om. Ook volgens de Europese privacy-wetgeving heb je bepaalde rechten.

In deze privacy-verklaring leggen we uit welke gegevens we van je vragen en verwerken, waarom wij deze gegevens vragen, hoe we met deze gegevens omgaan, en met welke anderen Lierse Poort BVBA  jouw gegevens deelt.

Verder leggen we uit welke rechten jij hebt als klant of bezoeker van Lierse Poort BVBA, en hoe je bij Lierse Poort BVBA van deze rechten gebruik kunt maken.

Bij het aanvaarden van deze privacy policy aanvaard je deze Privacy policy enkel in relatie tot de diensten van Lierse Poort BVBA waar je gebruik van maakt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Lierse Poort BVBA?

De persoonsgegevens van jou die Lierse Poort BVBA verwerkt, en hoe Lierse Poort BVBA met deze gegevens omgaat zijn verschillend per dienst.

Om gebruik te kunnen maken van Lierse Poort BVBA diensten vraagt Lierse Poort BVBA je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Weet dat je steeds je toestemming kan intrekken op elk ogenblik. Evenwel zal het intrekken van je toestemming geen invloed hebben op eerdere verwerkingen van je persoonsgegevens die gebeurde met je instemming of verwerking van je persoonsgegevens op andere legale gronden.

Privacy voor website bezoekers

Als bezoeker van de pringlesjobs.be website (als je niet bent ingelogd als geregistreerde gebruiker van Lierse Poort BVBA) en door het gebruik van de Lierse Poort BVBA website geef je je toestemming aan Lierse Poort BVBA tot het verwerken van bepaalde gegevens.

Meer info met betrekking tot onze Cookie Policy vind je hier.

Welke partijen krijgen inzage in jouw persoonsgegevens?

Lierse Poort BVBA deelt jouw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Lierse Poort BVBA medewerkers (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen die je hebt);
 • Derde partijen die de noodzakelijke (technisch) ondersteuning bieden voor de Lierse Poort BVBA diensten (bijvoorbeeld data management, hosting, expertises …);
 • Lierse Poort BVBA Partners (bijvoorbeeld om zulke partners toe te laten je een commercieel aanbod te doen);
 • Andere ontvangers voor zover wettelijk noodzakelijk.

Zulke partijen krijgen enkel inzage in persoonsgegevens die nodig zijn om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen.

Export van jouw persoonsgegevens

Lierse Poort BVBA zal bepaalde van je persoonsgegevens exporteren uit de European Economic area (“EEA”) wanneer dat noodzakelijk is om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen. Waar zulke export plaatsvindt, zal deze steeds gebeuren overeenkomstig de nodige wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld EU-US privacy shield, EU standaard contractuele clausules, …).

Jouw rechten als Lierse Poort BVBA gebruiker of klant

Weet dat Lierse Poort BVBA – los van enige toestemming – bepaalde van jouw gegevens mag verwerken om:

 • Je contractuele relatie met Lierse Poort BVBA te beheren;
 • Facturatie en betalingstransacties te kunnen uitvoeren; en/of
 • te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die worden opgelegd aan Lierse Poort BVBA.

Voor alle duidelijkheid, Lierse Poort BVBA verwerkt zelf geen kredietkaartgegevens, en maakt daarvoor gebruik van een oplossing aangeboden door de derde partij. Deze derde partij zal hiervoor optreden als verantwoordelijke voor de verwerking en niet Lierse Poort BVBA.

Als Lierse Poort BVBA jouw gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, dan zullen wij altijd eerst je bijkomende toestemming vragen voordat we die gegevens voor dat ander doel verwerken.

Lierse Poort BVBA gebruikt de persoonsgegevens die worden verwerkt via de Lierse Poort BVBA-diensten niet voor automatische besluitvormingsprocessen of -technieken die rechten scheppen of ontzeggen voor de personen in kwestie.

Lierse Poort BVBA bewaart uw persoonsgegevens zo lang het nodig is om de Lierse Poort BVBA-dienst te voorzien, en tot drie jaar daarna (of langer als de wet dan van Lierse Poort BVBA vereist).

Je hebt altijd het recht om:

 • toegang te krijgen tot je persoonsgegevens die door Lierse Poort BVBA zijn verwerkt;
 • rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • te vragen om je persoonsgegevens te ontvangen in een formaat (bv. Excel, .CSV bestand, …) voor overdracht (door jou) naar een andere vergelijkbare dienst;
 • je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed heeft op de eerdere verwerking van je persoonsgegevens of op de verwerking volgens een andere wettelijke grondslag.

Om je rechten uit te oefenen vragen we je een bewijs van je identiteit voor te leggen aan Lierse Poort BVBA (bijvoorbeeld in de vorm van een officieel document zoals identiteitskaart, rijbewijs, …) om fraude te voorkomen.

Om je rechten uit te oefenen, en voor vragen over je rechten, kun je contact met Lierse Poort BVBA opnemen.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, [email protected].

Zijn de Lierse Poort BVBA diensten gericht op kinderen?

Lierse Poort BVBA vraagt nooit of verzamelt nooit bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Indien een ouder of voogd zich bewust wordt van het feit dat zijn of haar kind zonder hun toestemming persoonsgegevens heeft opgegeven, die zijn verwerkt door de Lierse Poort BVBA-diensten, dan kan de ouder of voogd best contact opnemen met Lierse Poort BVBA.

Indien Lierse Poort BVBA zich bewust wordt van het feit dat een kind persoonsgegevens heeft opgegeven aan ons, dan zal Lierse Poort BVBA de nodige maatregelen treffen om deze persoonsgegevens onherroepelijk te verwijderen uit de Lierse Poort BVBA-diensten.